Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Ole Martin Drevvatne

Advokatfullmektig Oslo

+47 464 57 990 Last ned CV / Last ned vcard

Bistand på en rekke rettsområder, særlig innenfor kontraktsrett og selskapsrett

Aktuelle nyheter relatert til Ole Martin Drevvatne:

Styremøter og generalforsamling uten fysisk møte. Forsinkede børsregnskaper

Både Næringsdepartementet og Finanstilsynet hjelper selskapene med praktiske nødtiltak. Næringsdepartementet har fastsatt en midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19. Finanstilsynet forklarer hvordan selskaper med børsnoterte aksjer og obligasjoner skal forholde seg om de ikke får regnskapene ferdig i tide.

Avleggelse av årsregnskap i aksjeselskaper i lys av Korona-restriksjoner

Korona-viruset skaper utvilsomt store utfordringer for gjennomføringen av driften og ledelsen av norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Begrensinger i reisevirksomhet, karantener og andre restriksjoner kan blant annet gjøre det utfordrende å avholde fysiske møter. En aktuell problemstilling i denne situasjonen er hvordan norske selskaper skal behandle og avlegge årsregnskap, og hvilken fleksibilitet lovverket gir i den forbindelse.

Bransjer

Fagområder

Ole Martin arbeider hovedsakelig med transaksjoner/M&A, selskapsrett og finansregulatoriske spørsmål. Hans arbeid omfatter blant annet rådgiving i forbindelse med transaksjoner, avtaleforhandlinger og kapitalinnhentinger. Ole Martin har også erfaring innenfor flere finansregulatoriske områder, inkludert kapitalmarkedsjus og rammevilkår for norske og utenlandske verdipapirforetak og fondsforvaltere.

Ole Martin har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har også tidligere arbeidet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet BAHR.