Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Ove André Vanebo

Senioradvokat Oslo

+47 915 49 378 Last ned CV / Last ned vcard

God rådgivning forutsetter innsikt i både juridiske, strategiske og kommersielle sider av en sak

Aktuelle nyheter relatert til Ove André Vanebo:

Webinar | Rettslige konsekvenser av koronautbruddet

Kluge inviterer til webinar fredag 3. april kl. 12:30. Webinaret vil gjennomføres av advokater med ekspertise innenfor kontraktsrett, entrepriserett, arbeidsrett og anskaffelsesrett, som vil gjennomgå de problemstillinger vi ser koronautbruddet kan reise for byggherrene, samt hvordan disse bør håndteres.

Personvern i arbeidsforholdet under koronakrisen

Personvernreglene oppleves som ekstra problematiske i disse tider, når arbeidsgiver har en interesse av å behandle personopplysninger for å avdekke sykdom og verne andre arbeidstakere fra smitte.

Rammes din virksomhet av koronaviruset?

I forbindelse med koronaviruset, har Kluge satt sammen et ekspertteam som kan bistå med juridiske problemstillinger og konsekvenser.

Dobbel halvseier for Google i EU-domstolen

Hva innebærer de to ferske dommene fra EU-domstolen som berører Google og retten til å bli glemt? Kluge-advokat Ove Vanebo har en kronikk på trykk i dagens Dagens Næringsliv som forklarer det.

Bransjer

Fagområder

Ove André er tilknyttet Kluges avdeling for prosedyre og offentlighet, og har tidligere arbeidet med fast eiendom. Han bistår private og offentlige oppdragsgivere innenfor bl.a. kontraktsrett, arbeidsrett, immaterielle rettigheter, utlendingsrett og prosedyre. Hans masteravhandling handlet om ulovlig innhenting av bevis, og behandlet flere problemstillinger rundt personvern og arbeidsliv. 

Ove André jobber hovedsakelig med arbeidsforhold, herunder også tjenestemannsrett og velferdsrett. Han arbeider i tillegg mye med personvern, immaterialrett, fast eiendom og prosedyre. I sin tidligere karriere var han folke- og tillitsvalgt politiker, og kjenner derfor godt til politiske prosesser og arbeidsmåter.

Ove André har prosedyreerfaring fra alminnelige domstoler i første og annen instans. Han har også vært sensor for masteravhandlinger ved Universitetet i Oslo.