Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Ove André Vanebo

Senioradvokat Oslo

+47 915 49 378 Last ned CV / Last ned vcard

God rådgivning forutsetter innsikt i både juridiske, strategiske og kommersielle sider av en sak

Aktuelle nyheter relatert til Ove André Vanebo:

Sammen spiller vi hverandre gode – for flyktningenes skyld

Flyktninghjelpen publiserte nylig artikkelen "En nøkkel til suksess" om at Kluge tar samfunnsansvar. Vi er stolt av samarbeidet. Flyktninghjelpen får nytte av vår ekspertise, samtidig som det gjør oss til bedre advokater.

Høye gebyrer for brudd på GDPR

De første månedene etter personvernforordningens (GDPR) ikrafttredelse har gebyrene vært moderate. Men nå tyder mye på at datatilsynene vil slå hardere ned på brudd.

Kluge i Finansavisen: GDPR - eksplosjonsartet utvikling

Trodde du at du slapp GDPR-maset etter at personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli? Kluge-advokat Ove André Vanebo uttaler seg i Finansavisen om hva tallmaterialet vi har fra europeiske tilsyn viser.

Kluge-advokat intervjuet i Advokatbladet

Ove Vanebo er kommet tilbake som senioradvokat i Kluge, etter å ha jobbet som statssekretær i Justisdepartementet. Ove ble nylig intervjuet i Advokatbladet om de virkelige store spørsmålene i livet. Som for eksempel morgenvaner om sommeren, klientnapping og ikke minst hva han ville ha gjort som justisminister for en dag.

Bransjer

Fagområder

Ove André er tilknyttet Kluges avdeling for prosedyre og offentlighet, og har tidligere arbeidet med fast eiendom. Han bistår private og offentlige oppdragsgivere innenfor bl.a. kontraktsrett, arbeidsrett, immaterielle rettigheter, utlendingsrett og prosedyre. Hans masteravhandling handlet om ulovlig innhenting av bevis, og behandlet flere problemstillinger rundt personvern og arbeidsliv. 

Ove André jobber hovedsakelig med arbeidsforhold, herunder også tjenestemannsrett og velferdsrett. Han arbeider i tillegg mye med personvern, immaterialrett, fast eiendom og prosedyre. I sin tidligere karriere var han folke- og tillitsvalgt politiker, og kjenner derfor godt til politiske prosesser og arbeidsmåter.

Ove André har prosedyreerfaring fra alminnelige domstoler i første og annen instans. Han har også vært sensor for masteravhandlinger ved Universitetet i Oslo.