Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Per Sigvald Wang

Partner Oslo

+47 916 74 162 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning, tvisteløsning og prosedyre i komplekse kontraktsforhold

Aktuelle nyheter relatert til Per Sigvald Wang:

Kluge har bistått Bane NOR i tvisteløsning på Follobane-prosjektet

Kluge har over de siste årene bistått Bane NOR SF på Follobaneprosjektet. En viktig del av prosjektet har vært boring av rundt 20 km tunell mellom Oslo og Ski ved bruk av tunellboremaskiner (TBM). Tunellen, som får navnet Blixtunellen, blir den lengste jernbanetunnelen i Norden. Bruken av TBM i et prosjekt i denne størrelsesordenen er nytt i norsk sammenheng.

To nye partnere i Kluge

Vi er stolte av å ønske Stian Hultin Oddbjørnsen og Per Sigvald Wang velkommen til partnerskapet i Kluge. De tiltrer i januar 2020.

Bransjer

Fagområder

Per Sigvald bistår både offentlige og private klienter i store, komplekse tvister innenfor entreprise, infrastruktur, energi og industri. Han har betydelig erfaring med tvisteløsning og prosedyre, og har møterett for Høyesterett. Med flere års bakgrunn som advokat hos Regjeringsadvokaten, har han prosedert et bredt spekter av sivile saker for alle rettsinstanser, herunder Høyesterett, og bistått i rettsmeklinger og løsning av tvister ved utenrettslige forhandlinger. I Kluge har han ledet Kluges prosessteam i flere større tvistesaker både for domstolene, i voldgift og i meklingsprosesser.

Per Sigvald har omfattende kontraktsrettslig erfaring og kunnskap. Han har hos Regjeringsadvokaten prosedert, forhandlet og gitt råd i tvister innenfor ulike kontraktsområder; herunder innkjøp og salg av spesialtilvirket materiell, tjenestekonsesjoner og entreprise. I Kluge har han særlig arbeidet med komplekse entreprise- og infrastrukturtvister.

Per Sigvald har tidligere erfaring som dommerfullmektig og som lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling med fagansvar for avtale-, kontrakts- og erstatningsrett. Han har internasjonal erfaring som norsk representant i ekspertkomiteer under EFTA og EU-kommisjonen, OECD og UNCITRAL.

Per Sigvald har vært medlem i flere regjeringsoppnevnte lovutvalg. Han var medlem i kredittkjøpslovutvalget som la frem NOU 2009:11 Kredittavtaler og lovutvalget som la frem NOU 2008:12 Revisjonsplikt for små foretak.

Han har videre gjennom mange år undervist i avtale- og kontraktsrett, selskapsrett og sivilprosess ved Universitetet i Oslo, juridisk fakultet.