Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Per Sigvald Wang

Assosiert partner Oslo

+47 916 74 162 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning, tvisteløsning og prosedyre i komplekse kontraktsforhold

Per Sigvald bistår både offentlige og private klienter i store, komplekse tvister. Han har betydelig erfaring med tvisteløsning og prosedyre, og har møterett for Høyesterett. Han har med flere års bakgrunn som advokat hos Regjeringsadvokaten, prosedert et bredt spekter av sivile saker for alle rettsinstanser, herunder Høyesterett, og bistått i rettsmeklinger og til løsning av tvister ved utenrettslige forhandlinger.

Per Sigvald har omfattende kontraktsrettslig erfaring og kunnskap. Han har hos Regjeringsadvokaten prosedert, forhandlet og gitt råd innenfor ulike kontraktsområder; herunder innkjøp og salg av materiell, tjenestekonsesjoner og entreprise. Som dommerfullmektig har han administrert en rekke sivile saker, blant annet kontraktstvister.

Som lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling, hadde Per Sigvald fagansvar for avtale-, kontrakts- og erstatningsrett. Han har internasjonal erfaring som norsk representant i ekspertkomiteer under EFTA og EU-kommisjonen, OECD og UNCITRAL.

Per Sigvald har vært medlem i flere regjeringsoppnevnte lovutvalg. Han var medlem i kredittkjøpslovutvalget som la frem NOU 2009:11 Kredittavtaler og lovutvalget som la frem NOU 2008:12 Revisjonsplikt for små foretak.

Han har videre gjennom mange år undervist i avtale- og kontraktsrett, selskapsrett og sivilprosess ved Universitetet i Oslo, juridisk fakultet.