Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Petter Avaldsnes

Senioradvokat Stavanger

+47 959 47 532 Last ned CV / Last ned vcard

Pragmatisk rådgivning med god forretningsforståelse til selskaper innen olje- og gassindustrien

Petter har sin kjernekompetanse innenfor forretningsområdet energi (olje og gass), offshore leverandørindustri, norsk og internasjonal kontraktsrett, tvisteløsning, prosedyre og shipping.

Petter har betydelig erfaring og kompetanse innenfor de fleste typer kontrakter og virksomhetsområder som olje- og oljeserviceselskaper er involvert i og bistår klienter med alle forhold knyttet til bl.a. daglig drift, regulatorisk rammeverk, styrearbeid, forhandlinger/inngåelse av kontrakter, samarbeidsprosjekter/joint ventures, utarbeidelse og bruk av standard innkjøpsbetingelser og back-to-back strukturer. Petter har også bred erfaring med oljeservice-transaksjonsjoner, tvisteløsning/prosedyre og prosjektbistand, samt generell erfaring med shipping, og da særlig forhandlinger og tvister knyttet til bygging/levering av skip og inngåelse/forhandling av ulike typer certepartier. Petter har også erfaring med finansiering i form av utstedelse av obligasjonslån og børsnoteringer.

Petter har også erfaring som internadvokat fra BP Norge AS og holder regelmessig kurs innenfor kontraktsrett og kontraktsadministrasjon.