Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Petter Schmidt

Partner Stavanger

+47 991 03 271 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning innen kjøp/salg, utleie og utvikling av fast eiendom

Aktuelle nyheter relatert til Petter Schmidt:

Næringsleieforhold i eierseksjonssameier

Kluge-advokatene Petter Schmidt og Einar Johan Espeland har nylig skrevet en artikkel i Næringseiendom om næringsleieforhold i eierseksjonssameier. Særlig om leieavtalen samt mulig salg av næringsseksjonen.

Bistått i stor eiendomstransaksjon – salg av Herbarium

Kluge ved Petter Schmidt og Einar Johan Espeland har bistått Øgreid Eiendom Sentrum AS med salg av Herbarium Sentrumsbygg AS til Oslo Pensjonsforsikring AS.

Bransjer

Fagområder

Fast eiendom (kjøp, salg, leie, utvikling og oppgjør), transaksjoner, selskapsrett, samt generell kontraktsrett.

I forhold til eiendomstransaksjoner bistår Petteri alle ledd av transaksjonsprosessen, herunder blant annet med rådgivning knyttet til valg av hensiktsmessig struktur for kjøper, valg av transaksjonsform, utforming av avtaleverk både mellom kjøper og selger og mellom de enkelte kjøpere (aksjonæravtaler), kontraktsforhandlinger, due diligence gjennomgang av det enkelte selskap, vurdering av avgiftsrettslige spørsmål, innhenting av eventuelle nødvendige offentlig tillatelser for etablering av kjøper og gjennomføring av de underliggende transaksjoner, innhenting av egenkapital og fremmedkapital, utforming av prospekt, vurdering av investorpresentasjoner, selskapsformalia, og gjennomføring av transaksjonen, herunder oppgjør.

Petter har generell erfaring også innen de vanligste problemstillinger innen merverdiavgift og skatt i forbindelse med transaksjoner generelt og eiendomsprosjekter spesielt.