Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Reidar Sverdrup

Partner Oslo

+47 917 26 469 Last ned CV / Last ned vcard

Konkret og praktisk rådgivning innen eiendomsutvikling, forvaltningsrett, entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold, herunder tvisteløsning/prosedyre

Aktuelle nyheter relatert til Reidar Sverdrup:

Ny dom fra Høyesterett om erstatningsansvar for ansvarlig kontrollerende etter plan- og bygningsloven

Høyesterett har nylig avsagt en dom som frifinner ansvarlig kontrollerende for erstatningskrav ved brudd på reglene i plan- og bygningsloven. Kluge representerte den ansvarlig kontrollerende i Høyesterett. Dommen innebærer en avklaring av vilkårene og en klar avgrensning av omfanget av det ansvaret som Høyesterett oppstilte i den såkalte Bori-dommen i Rt. 2015 s. 276.

Småhusplanen 2006 satt tilbake, småhusplanen 2013 igjen gjeldende

Etter hva vi vet har PBE uttalt at de har spørsmålet om den konkrete betydningen av KMDs vedtak til vurdering. Vi antar de vil gjøre utfallet kjent så snart de har truffet en konklusjon, men dette vil trolig byggesaksbehandlerne også kunne informere om ved henvendelse til PBE.

Siste nytt om småhusplanen - Oslo kommune inviterer til åpen høring

Byutviklingskomiteen vil etter forslag fra Arbeiderpartiet avholde en høring om Småhusplanen. Høringen holdes den 25. september i Formannskapssalen på Rådhuset fra kl. 10.00 - 14.30.

Oppdatering om utviklingen i småhusplanen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har den 2. juli besvart Oslo kommunes omgjøringsbegjøring av vedtaket der Fylkesmannen opphevet endringene i småhusplanen.

Bransjer

Fagområder

Reidar bistår private og offentlige klienter, både norske og utenlandske, på oppdrag innen eiendomsutvikling, entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold. Reidar har høy kompetanse og langvarig erfaring særlig innen plan- og bygningsrettslige emner, og bistår også ofte i fm sluttoppgjørstvister, konsesjonssaker, seksjonering, tingsrett og kontraktsrett. Reidar prosederer jevnlig saker for domstolene. Reidar benyttes også ofte som kurs- og foredragsholder.