Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Ronny Rosenvold

Assosiert partner Oslo

+47 908 96 993 Last ned CV / Last ned vcard

Løsningsorientert rådgivning innenfor alle deler av EØS-retten med fokus på handlingsalternativer

Aktuelle nyheter relatert til Ronny Rosenvold:

KOFA med prinsipiell avgjørelse om oppdragsgivers plikt til å «normalisere» poengscorer

Den 8. juli 2021 avsa Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) avgjørelse i sak 2021/1000. Saken ble avgjort i stornemnd, og inneholder prinsipielle uttalelser om oppdragsgivers plikt til å foreta såkalt «normalisering» ved evaluering av tilbud.

Den årlige sanksjonsguiden er publisert

International Comparative Legal Guides: Sanctions 2021 er utgitt i en oppdatert utgave. I utgivelsen behandles regelverket for sanksjoner og restriktive tiltak i hele 17 land. Boken gir veiledning på hvordan selskaper som driver internasjonal handel skal kunne manøvrere i et stadig mer komplisert juridisk landskap med sanksjoner.

Ny utgivelse om internasjonale sanksjoner

I utgivelsen International Comparative Legal Guides: Sanctions 2020 behandles regelverket for sanksjoner og restriktive tiltak i hele 22 ulike land. Boken gir veiledning på hvordan selskaper som driver internasjonal handel skal kunne manøvrere i et stadig mer komplisert juridisk landskap med sanksjoner.

Kluge i Finansavisen: Døren til Iran er ikke stengt

USA gjeninnførte de første sanksjonene mot Iran 7. august 2018. Fra og med november vil alle sanksjonene mot landet igjen være trådt i kraft. Det er ingen tvil om at effekten av sanksjonene er negativ for norsk næringsliv, men det utelukker ikke videre aktivitet.

Bransjer

Fagområder

Ronny arbeider innenfor EU/EØS-rett, primært med offentlige anskaffelser og statsstøtte, hvor han har lang erfaring i rådgivning av leverandører og offentlige myndigheter, og videre med konkurranserett, eksportkontroll/sanksjoner og generell rådgivning knyttet til EØS-avtalen.

Ronny arbeider innenfor en rekke bransjer, men har særlig omfattende erfaring innen teknologi, entreprise, energi, legemidler, forsvar og transport. Ronny har bred erfaring som rådgiver for norske og internasjonale selskaper i komplekse saker på nasjonalt og EU/EØS-nivå.

Som del av sin praksis innenfor statsstøtte har Ronny bistått klienter under etterforskning av EFTAs overvåkingsorgan for brudd på EØS-avtalens statsstøtteregler. Han har videre bistått både private selskaper og offentlige myndigheter i saker for EFTA-domstolen.

Innen offentlige anskaffelser har Ronny gjennomført en rekke større anskaffelsesprosesser på vegne av offentlige myndigheter. I anskaffelsessaker har Ronny representert offentlige oppdragsgivere og leverandører både i nasjonale domstoler og i Klagenemnda for offentlige anskaffelser.