Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Ronny Rosenvold

Senioradvokat Oslo

+47 908 96 993 Last ned CV / Last ned vcard

Løsningsorientert rådgivning innenfor alle deler av EØS-retten med fokus på handlingsalternativer

Ronny arbeider innenfor EU/EØS-rett, primært med offentlige anskaffelser og statsstøtte, hvor han har lang erfaring i rådgivning av leverandører og offentlige myndigheter, og videre med konkurranserett, eksportkontroll/sanksjoner og generell rådgivning knyttet til EØS-avtalen.

Ronny arbeider innenfor en rekke bransjer, men har særlig omfattende erfaring innen teknologi, entreprise, energi, legemidler, forsvar og transport. Ronny har bred erfaring som rådgiver for norske og internasjonale selskaper i komplekse saker på nasjonalt og EU/EØS-nivå.

Som del av sin praksis innenfor statsstøtte har Ronny bistått klienter under etterforskning av EFTAs overvåkingsorgan for brudd på EØS-avtalens statsstøtteregler. Han har videre bistått både private selskaper og offentlige myndigheter i saker for EFTA-domstolen.

Innen offentlige anskaffelser har Ronny gjennomført en rekke større anskaffelsesprosesser på vegne av offentlige myndigheter. I anskaffelsessaker har Ronny representert offentlige oppdragsgivere og leverandører både i nasjonale domstoler og i Klagenemnda for offentlige anskaffelser.