Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Sara Zurawska Johannessen*

Advokat Stavanger

+47 976 38 773 Last ned CV / Last ned vcard

Sara bistår norske og internasjonale klienter i forbindelse med generell selskapsrett, kontraktsrett og transaksjoner, herunder; salg og oppkjøp av selskap, virksomhetsoverdragelser, fusjoner og fisjoner. Hun har sekundær tilknytting til arbeidsrett.

Sara har bred erfaring innenfor gjennomføring av aksjetransaksjoner fra A til Å. Hun har ledet og gjennomført DD-prosesser, vært involvert i forhandlinger og utarbeidelse av tilhørende dokumenter, herunder aksjonæravtale, SPA, generalforsamlings- og styreprotokoller, closing memorandum, låneavtaler, escrowavtaler, LOI, NDA mm.. Hovedsakelig har bistanden vært rettet mot selskap innen olje- og gassektoren, særlig oljeservicebransjen. Sara har også vært med på flere internasjonale transaksjoner med konsern som har selskap i flere land.

Hun rådgir for øvrig klienter med løpende selskapsrettslige problemstillinger som gjennomgang og/eller utarbeidelse av samarbeidsavtaler, stiftelse av selskap, gjennomgang av rammeavtaler mm.

Innenfor arbeidsrettslige problemstillinger, rådgir hun i forbindelse med oppsigelser (inkludert nedbemanninger og restruktureringer), permitteringer, gjennomgang og utarbeidelse av ansettelsesavtaler, spørsmål som dukker opp i forbindelse med virksomhetsoverdragelser mm.

*Permisjon