Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Siv Veronika Madland

Partner Stavanger

+47 920 30 473 Last ned CV / Last ned vcard

Bred erfaring fra energibransjen med spesialkompetanse innenfor kontraktsrett

Aktuelle nyheter relatert til Siv Veronika Madland:

Første steg i åpningsprosessen for mineralvirksomhet på norsk sokkel

Havbunnsmineralloven trådte i kraft 1. juni 2019 og loven skal legge til rette for undersøkelse og utvinning av mineralforekomster på den norske kontinentalsokkelen. Loven følger samme system som petroleumsloven og stiller krav om at det skal gjennomføres en åpningsprosess, før eventuelle tillatelser eller aktivitet kan settes i gang. Den 12. januar 2021 sendte Olje- og energidepartementet et forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel ut på offentlig høring, som markerer starten av åpningsprosessen.

Kluge i Advokatbladet | Jussen sørger for at kapitalen kommer

Realisering av Norges og Europas ambisjoner om klimakutt og nullutslippsamfunn vil kreve en storstilt elektrifisering og utbygging av ny fornybar energiproduksjon. Her har jussen og advokatene mye å bidra med, for eksempel når det gjelder å sørge for at rammevilkårene på best mulig måte tilrettelegger for den omstillingen og utbyggingen som må skje.

I media | Kluge ser nye muligheter for en oljebransje i omstilling

Stavanger Aftenblad skriver i dag at mens diskusjonen om endring i oljeskatt raser, mener et knippe oljeadvokater at oljebransjen, uavhengig av tiltakspakken, må belage seg på store endringer i årene som kommer.

To nye partnere på vårt Stavangerkontor

Vi er glade for å ønske Camilla Grytten og Siv Veronika Madland velkommen som partnere til vår avdeling for Olje og gass. Begge har lang erfaring fra olje- og gassbransjen og vil styrke vår posisjon innenfor energiområdet.

Bransjer

Fagområder

Siv har sin kjernekompetanse innenfor forretningsområdet energi (olje og gass) med 19 års erfaring fra bransjen. Hun har bistått med juridisk rådgivning på leverandørsiden i selskapene Halliburton og Subsea 7, og på selskapsiden i Talisman/Repsol. I flere av disse stillingene har hun innehatt lederansvar, som har gitt henne god forståelse for bransjen. I sin tid som ansatt i Kluge, var hun del av energigruppen.

Siv har spesialkompetanse innenfor kontraktsrett og hun har særlig arbeidet med utforming, forhandling, oppfølgning og kravshåndtering i alle typer offshore-kontrakter. Dette gjelder offshoreservice og fabriksjonskontrakter, riggkontrakter (service og modifikasjon), fjerningskontrakter, olje- og gassalgsavtaler med videre.

Fra operatørselskapsiden har Siv erfaring fra hele verdikjeden; fra leting, utbygging, drift og avslutning av petroleumsvirksomhet. Herunder har hun særlig arbeidet mot regulært rammeverk (Petroleumsloven med forskrifter), samt lisensvilkår og rettslige problemstillinger relatert til samarbeidsavtalen. De siste årene har Siv bred erfaring fra fjerningsprosjekt og fjerningskontrakter på norsk sokkel. Hun har også betydelig erfaring med overdragelse av lisensandeler og restruktureringsprosesser/M&A, samt corporate governance arbeid.

Juridisk rådgivning tett på klient har gitt henne en inngående erfaring og en analytisk tilnærming, med fokus på resultat og gode kommersielle løsninger tilpasset den enkelte klient.