Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Sondre Loftheim Valaker

Advokat Bergen

+47 941 98 757 Last ned CV / Last ned vcard

Praktisk forretningsjuridisk rådgivning og bistand, særlig innen immaterialrett og tilgrensende rettsområder

Aktuelle nyheter relatert til Sondre Loftheim Valaker:

Mulighet for å tegne særskilt IPR-forsikring

Immaterielle rettigheter (IPR) utgjør et viktig konkurransefortrinn i dagens marked, og det oppstår en rekke rettstvister vedrørende både eierskap til, og krenkelser av slike rettigheter. Slike tvister omfattes normalt ikke av alminnelige ansvars- og rettshjelpsforsikringer. Imidlertid finnes det nå en rekke tilbydere av særskilte forsikringer mot utgifter og ansvar i IPR-relaterte tvister.

Bransjer

Fagområder

Sondre er tilknyttet Kluge sine faggrupper for IKT/immaterialrett, selskapsrett/M&A og tvisteløsning.

Sondre har erfaring innenfor markedsføringsrett, opphavsrett, varemerkerett og annen industriell og kunstnerisk immaterialrett, men yter også til vanlig bistand i spørsmål av forretningsjuridisk karakter innen erstatningsrett, kontraktsrett og prosess/forhandling/tvisteløsning. Sondre har også særlig erfaring med å bistå gründerselskaper i oppstartsfasen.