Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Steffen Asmundsson

Partner Oslo

+47 930 25 490 Last ned CV / Last ned vcard

Prosedyre, tvisteløsning, forhandlinger og rådgivning innenfor kontraktsrett og offentlig rett

Aktuelle nyheter relatert til Steffen Asmundsson:

Ny dom fra Høyesterett om erstatningsansvar for ansvarlig kontrollerende etter plan- og bygningsloven

Høyesterett har nylig avsagt en dom som frifinner ansvarlig kontrollerende for erstatningskrav ved brudd på reglene i plan- og bygningsloven. Kluge representerte den ansvarlig kontrollerende i Høyesterett. Dommen innebærer en avklaring av vilkårene og en klar avgrensning av omfanget av det ansvaret som Høyesterett oppstilte i den såkalte Bori-dommen i Rt. 2015 s. 276.

Kluge i Universitas: UiO får erstatning av ISS etter vaskeblunder

Universitetet i Oslo får 1 186 542 kroner i erstatning av rengjøringsselskapet ISS, etter at de ødela et massespektrometer under en renholdsjobb. Kluge representerer UiO, ved advokatfullmektig Hans Nikolai Førde og partner Steffen Asmundsson.

Kluge i DN: Krav på flere hundre millioner i teknologistrid

I sommer fikk Neodrill ved Kluge fullt medhold i saken mot Statoil, om midlertidig forføyning mot bruk av CapX-teknologien. Saken kommer nå opp for ordinær hovedforhandling i mars 2018, og DN har i den anledning fulgt opp saken. NeoDrill er representert av assosiert partner Kyrre Tangen Andersen og partner Steffen Asmundsson.

IPR-satsning fra Kluge

Etter å ha opplevd stor suksess med tvisteløsning innen immaterialrett har vi nå doblet antall advokater som jobber dedikert med IPR-rettslige problemstillinger.

Bransjer

Fagområder

Steffen har omfattende erfaring med prosedyre, tvisteløsning, forhandlinger og rådgivning. Han prosederer jevnlig for norske domstoler og i voldgift og har bred bakgrunn med erfaring fra privat advokatvirksomhet, Regjeringsadvokaten og som konsernadvokat. Som prosedyreadvokat har Steffen ført godt over 150 rettssaker, og han har møterett for Høyesterett fra 2007. Han har også vært benyttet som voldgiftsdommer ved flere anledninger.

Steffen bistår både offentlige og private klienter med tvisteløsning og rådgivning. Han har bred erfaring med en rekke typer saker, med særlig vekt på kontraktsrett innenfor bl.a. entreprise, IKT-, og ulike tjenestekontrakter, samt offentligrettslige forhold.