Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Stian Oddbjørnsen

Assosiert partner Oslo

+47 957 89 414 Last ned CV / Last ned vcard

Praktisk og løsningsorientert rådgivning og tvisteløsning innenfor offentlige anskaffelser, IKT-rett, personvern, immaterialrett og offentlig rett

Aktuelle nyheter relatert til Stian Oddbjørnsen:

Har departementet laget kluss i forhandlingene? (del II)

Assosiert partner Stian Oddbjørnsen og partner Torstein Arendt skriver jevnlig kronikker i Computerworld. I siste utgave reiser de spørsmålet om det er skapt en unødvendig uklarhet vedrørende rettstilstanden om adgangen til å forhandle med tilbydere som har vesentlige avvik i sine første tilbud i konkurranse med forhandling innenfor anskaffelsesregelverket. I den forbindelse er det trukket frem som særlig interessant at danske myndigheter har inntatt et helt annet standpunkt til problemstillingen enn norske myndigheter i sin veiledning.

Restriktive luksusvarer på nett

Assosiert partner Stian Oddbjørnsen og partner Torstein Arendt har skrevet om distribusjon av parfyme og andre luksusvarer på Internett i en kronikk i Computerworld.

Overtredelsesgebyr etter GPDR – vil Datatilsynet bite mer fra seg?

Det har vært mye omtale av det nye regimet og nivået for potensielle overtredelsesgebyr når GDPR innføres i 2018. Vi ser her litt nærmere på enkelte aspekter ved det nye sanksjonsregimet i personvernforordningen, skriver senioradvokat Stian Oddbjørnsen og partner Torstein Arendt i en kronikk i Computerworld.

«Web Crawling» og «Scraping» kan være opphavsrettslig utfordrende

«Web Crawling» eller «Scraping» er en automatisert prosess hvor informasjon på nettsidene «skrapes» for informasjon. Særlig relevant er det å hente ut informasjon fra kjente databaser og tilgjengeliggjøre disse på en annen måte, skriver senioradvokat Stian Oddbjørnsen og partner Torstein Arendt i en kronikk i Computerworld.

Bransjer

Fagområder

Stian arbeider primært med rettsområdene offentlige anskaffelser, IKT-rett (med særlig fokus på IT-kontrakter), personvern, generell kontraktsrett, forvaltningsrett/offentlig rett og immaterialrett.

Stian bistår både offentlige og private aktører med problemstillinger innenfor regelverket om offentlige anskaffelser. Bistanden omfatter blant annet kvalitetssikring av konkurransegrunnlag, utarbeidelse av kontrakter med bilag, utredning av anskaffelsesrettslige spørsmål, samt bistand i forbindelse med evaluering og klagebehandling for oppdragsgivere. Sistnevnte omfatter prosedyreoppdrag for domstolen. Han har videre bistått med maler og veiledere for virksomheter som er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Han bistår også leverandører med blant annet gjennomgang av tilbud før innlevering og utforming av klage til oppdragsgivere og til Klagenemnda for offentlige anskaffelser ("KOFA"), samt prosessoppdrag. Han har gjennom sin praksis opparbeidet seg spesialkompetanse på teknologianskaffelser og anskaffelser innenfor kollektivtransportsektoren, men arbeider med anskaffelsesrett på et bredt spekter av områder.

Stian har videre meget god kompetanse på standardkontrakter og øvrig kontraktsgjennomgang på IT-området. Han bistår i den sammenheng klienter med valg av kontraktstype, utforming av bilag og øvrige problemstillinger i den forbindelse. Han har bistått klienter ved tolking av avtaler og tvisteløsning på dette området. Han har spisskompetanse på SSA-porteføljen og holder jevnlig foredrag om disse avtalene. Han arbeider videre jevnlig med rettslige spørsmål knyttet til teknologiutviklingen i samfunnet.

Stian bistår videre offentlige og private klienter med et bredt spekter av spørsmål i tilknytning til lov og forskrift om personopplysninger. Han har god kunnskap om de kravene som stilles til behandling av personopplysninger i personopplysningsloven og -forskriften. Stian bistår på området med svar på enkeltspørsmål, utforming av databehandleravtaler, vurdering av muligheter for å overføre personopplysninger til utlandet, konsesjonssøknader til Datatilsynet, utarbeidelse av generelle retningslinjer for personvern med videre. Stian har også god kunnskap om den nye personvernforordningen som skal tre i kraft i 2018.

Når det gjelder immaterialrett, har Stian god kompetanse på opphavsrettslige problemstillinger. Han har også bistått klienter med registrering og tvister vedrørende varemerker og domenenavn. I tillegg har han arbeidet med problemstillinger knyttet til åndsverksloven og markedsføringsloven i ulike sammenhenger. 

Stian har prosedyreerfaring for norske domstoler både hva gjelder ordinære hovedforhandlinger og midlertidig forføyningssaker. Han har i tillegg vært dommerfullmektig i Drammen tingrett i over to år, som har gitt verdifull erfaring med rettsprosesser.