Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Sunniva Nising Sandvold

Senioradvokat Bergen

+47 971 41 893 Last ned CV / Last ned vcard

Konstruktiv og løsningsrettet bistand, hovedsakelig innenfor arbeidsrett og personvern

Aktuelle nyheter relatert til Sunniva Nising Sandvold:

Webinar 3. april for Branns samarbeidspartnere – rettslige konsekvenser av koronakrisen

Koronakrisen skaper stor usikkerhet for bedriftene, og flere spørsmål står ubesvarte. Mange spør oss om hvilke rettigheter og forpliktelser bedriften har i denne situasjonen, og hvilket handlingsrom man har juridisk sett. Vi i Kluge ønsker å dele vår kunnskap om dette med andre samarbeidspartnere, og arrangerer webinar fredag 3. april om rettslige aspekter ved koronakrisen. Arrangementet er åpent, men primært rettet mot dem i bedriften som håndterer ledelse og administrasjon/HR.

Personvern i arbeidsforholdet under koronakrisen

Personvernreglene oppleves som ekstra problematiske i disse tider, når arbeidsgiver har en interesse av å behandle personopplysninger for å avdekke sykdom og verne andre arbeidstakere fra smitte.

Brexit kan få konsekvenser for virksomheter som overfører personopplysninger til og fra Storbritannia

Det er fullt kaos i Storbritannia, og foreløpig ikke avklart om, og eventuelt på hvilken måte, Brexit vil gjennomføres. Dette kan medføre utfordringer for norske virksomheter som overfører personopplysninger til Storbritannia, og det kan være nødvendig å gjøre noen forberedende grep i den forbindelse allerede nå.

Forsinket innføring av personvernforordningen (GDPR) i Norge

EUs personvernforordning (GDPR) ble den 25. mai 2018 innført i EU i henhold til fastsatt plan. I Norge har det imidlertid vært klart en stund at innføringen blir forsinket, men det hersker fortsatt uvisshet omkring når gjennomføringen i norsk rett vil bli gjort gjeldende.

Bransjer

Fagområder

Sunniva tilhører Kluges avdeling for Arbeidsrett og offentlig sektor i Bergen. Hun er med i faggruppen for arbeidsrett og personvern, og jobber hovedsakelig innen disse områdene.

Sunniva bistår både private og offentlige klienter med en rekke ulike personvernrettslige problemstillinger, herunder rutiner for internkontroll, databehandleravtaler, avvikshåndtering, overføring av personopplysninger, innsynsbegjæringer mv. Typiske oppgaver er å bistå med å vurdere hvorvidt virksomhetene etterlever regelverket i forbindelse med hjemmelsgrunnlag for behandlingen av personopplysninger, bistand i forbindelse med risikovurderinger knyttet til de ulike grupperingene av personopplysninger i virksomheten, rådgivning knyttet til ulike interne instrukser og rutiner for å sikre etterlevelse av personvernregelverket i virksomheten,. Hun jobber videre med utarbeidelse av personvernerklæringer, utarbeidelse av databehandleravtaler, bistand i forbindelse med å få på plass personvernklausuler i arbeidsrettslige og kommersielle avtaler og ulike personvernrettslige problemstillinger som ellers oppstår i en virksomhet.

For øvrig er Sunniva spesialisert i arbeidsrett, og jobber til daglig med en lang rekke arbeidsrettslige saker og problemstillinger. Hun bistår i hovedsak private klienter, men har også bistått flere store offentlige klienter de siste årene. Bistanden gjelder typisk til rådgivning og prosedyre tilknyttet bl.a. ansettelse, innleie, konsulentavtaler, omstrukturering og nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, arbeidstid, oppsigelse og avskjed, kontrolltiltak i arbeidslivet, trakassering, varslingssaker, kollektiv arbeidsrett, problemstillinger knyttet til personvern i arbeidslivet m.m. Sunniva har også bred erfaring med arbeidsrettslig bistand på arbeidstakersiden.

Sunniva holder jevnlig kurs og foredrag innenfor både personvern- og arbeidsrettslige temaer.