Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Sunniva Nising Sandvold

Senioradvokat Bergen

+47 971 41 893 Last ned CV / Last ned vcard

Konstruktiv og løsningsrettet bistand, hovedsakelig innenfor arbeidsrett

Aktuelle nyheter relatert til Sunniva Nising Sandvold:

Webinar 3. april for Branns samarbeidspartnere – rettslige konsekvenser av koronakrisen

Koronakrisen skaper stor usikkerhet for bedriftene, og flere spørsmål står ubesvarte. Mange spør oss om hvilke rettigheter og forpliktelser bedriften har i denne situasjonen, og hvilket handlingsrom man har juridisk sett. Vi i Kluge ønsker å dele vår kunnskap om dette med andre samarbeidspartnere, og arrangerer webinar fredag 3. april om rettslige aspekter ved koronakrisen. Arrangementet er åpent, men primært rettet mot dem i bedriften som håndterer ledelse og administrasjon/HR.

Personvern i arbeidsforholdet under koronakrisen

Personvernreglene oppleves som ekstra problematiske i disse tider, når arbeidsgiver har en interesse av å behandle personopplysninger for å avdekke sykdom og verne andre arbeidstakere fra smitte.

Brexit kan få konsekvenser for virksomheter som overfører personopplysninger til og fra Storbritannia

Det er fullt kaos i Storbritannia, og foreløpig ikke avklart om, og eventuelt på hvilken måte, Brexit vil gjennomføres. Dette kan medføre utfordringer for norske virksomheter som overfører personopplysninger til Storbritannia, og det kan være nødvendig å gjøre noen forberedende grep i den forbindelse allerede nå.

Forsinket innføring av personvernforordningen (GDPR) i Norge

EUs personvernforordning (GDPR) ble den 25. mai 2018 innført i EU i henhold til fastsatt plan. I Norge har det imidlertid vært klart en stund at innføringen blir forsinket, men det hersker fortsatt uvisshet omkring når gjennomføringen i norsk rett vil bli gjort gjeldende.

Bransjer

Fagområder

Sunniva er senioradvokat og har jobbet i Kluge siden 2010. Hun tilhører Kluges avdeling for Energi, industri og finans i Bergen, er med i faggruppen arbeidsrett/personvern, og jobber hovedsakelig innen disse områdene. Sunniva er spesialisert i arbeidsrett, men har også erfaring med problemstillinger knyttet til kontraktsrett, erstatningsrett, tvisteløsning/prosess og selskapsrett.

Til daglig jobber Sunniva hovedsakelig som rådgiver og med prosessoppdrag knyttet til ulike arbeidsrettslige spørsmål, innenfor både individuell og kollektiv arbeidsrett. Sunniva bistår klienter blant annet med omorganiseringer, nedbemanninger, stillingsvernstvister og ulike personalspørsmål både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Den siste tiden har Sunniva også i stor grad hatt fokus på fagfeltet personvern, og hun har blant annet holdt en rekke foredrag og kurs for næringsråd, klienter og andre kontakter angående de nye reglene innen personvern som trer i kraft våren 2018. Sunniva har følgelig god kunnskap om kravene som stilles til norske virksomheter i personopplysningsloven og -forskriften, samt hvilke endringer den nye personvernforordningen vil innebære. Sunniva bistår klienter blant annet i forbindelse kravene til internkontroll, databehandleravtaler, arbeidsgivers adgang til innsyn i e-post, overføringer av personopplysninger til utlandet mv.

I tillegg har Sunniva prosedyreerfaring både i arbeidsrettssaker og flere andre typer saker.