Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Terese Hallén-Hasaas*

Senioradvokat Oslo

+47 456 33 427 Last ned CV / Last ned vcard

Konkret og praktisk rådgivning innen skatterett, selskapsrett og personvern

Aktuelle nyheter relatert til Terese Hallén-Hasaas*:

Statsbudsjettet 2016 - skatt og avgift

Skattereformen medfører økt samlet skatt for inntekt fra selskap fra 2015 som utdeles til person som utbytte i 2016. Vi beskriver i nyhetsbrevet kort muligheter for tilpasning ved utdeling av utbytte før årsskiftet.

Bransjer

Fagområder

Terese bistår private og offentlige klienter, både norske og utenlandske, på oppdrag innen skatt- og selskapsrett, herunder omorganisering og generasjonsskifter, skatt ved salg av eiendom, skatt/selskapsrett ved salg av aksjer og aksjonæravtaler, skatterettslige klagesaker, tvisteløsning og praktisk bistand ved innlevering av selvangivelser og aksjonærregisteroppgaver.

Terese arbeider også med personvern, herunder oppdrag i krysningsfeltet mellom personopplysningsloven, offentleglova, forvaltningsloven, markedsføringsloven og arbeidsmiljøloven. Hun har god kunnskap om kravene som stilles, og følger aktivt med i den pågående prosessen om endring av EUs Personverndirektiv.

*Permisjon