Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Thomas Abrahamsen

Partner Stavanger

+47 971 87 810 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgiver innenfor M&A, selskapsrett og kontraktsrett, med særlig fokus på energisektoren og internasjonale prosjekter

Aktuelle nyheter relatert til Thomas Abrahamsen:

Fisjon med etterfølgende aksjesalg utenfor gjennomskjæringsfare

I forarbeidene til lovfestingen av den ulovfestede omgåelsesnormen er det skapt usikkerhet om fisjon med etterfølgende aksjesalg vil være gjenstand for gjennomskjæring. Finanskomiteen har nå i sin innstilling av 22.oktober 2019 presisert at lovfestingen ikke vil innebære noen endring på dette punkt ref. Innst. 24 L (2019-2020).

Kluge har bistått i en betydelig oljeservice transaksjon

Expro Holdings Norway AS annonserte 2. juli 2019 inngåelse og gjennomføring av en aksjekjøpsavtale for kjøp av 100 % av aksjene i Quality Intervention AS.

Kluge har bistått i en betydelig software/oljeservice transaksjon

PE fondet Norvestor annonserte den 10. januar 2019 inngåelse og gjennomføring av en aksjekjøpsavtale for kjøp av 100 % av aksjene i Wellit Holding AS og med en reinvestering fra nåværende eiere på 40 %.

Kluge har bistått i nok en stor E&P transaksjon på norsk sokkel

Neptune Energy Group ("Neptune") annonserte 28. juni 2018 inngåelsen av en aksjekjøpsavtale for kjøp av 100 % av aksjene i VNG Norge AS («VNG Norge») fra det tyske energiselskapet VNG AG.

Bransjer

Fagområder

Thomas arbeider med transaksjoner/M&A, generell selskapsrett, offshorekontrakter, petroleumsrett, IPR, fornybar energi, samt generell juridisk prosjektbistand.

Han bistår kjøpere og selgere, herunder private equity-fond og meglerhus, med transaksjoner og kontrakter, særlig innenfor energisektoren. Thomas er spesialist på lisenstransaksjoner på norsk sokkel, og har særlig kompetanse på internasjonale M&A prosjekter. Han har mange års erfaring med å bistå oljeselskaper og oljeserviceselskaper, ikke bare i forhold løpende rådgivning om daglig drift, men også i strategiske prosesser som kapitalinnhenting og salg av hele eller deler av virksomheten.  

Han har bred erfaring innenfor forretningsjussen, herunder forhandlinger/inngåelse av kontrakter, tvisteløsning og prosedyre, samt løpende bistand til prosjektorganisasjoner i oppfølgning av kontrakter/prosjekter.

Fremhevet i Chambers' oversikt over advokater innenfor energi, olje og gass: "He's really a fantastic asset and adviser in transactions, outstanding professionalism in negotiations. He works systematically to reach solutions, without compromising important issues. He sees the whole picture without losing his eye for detail."