Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Thomas Myrmel

Advokatfullmektig Oslo

+47 997 63 330 Last ned CV / Last ned vcard

Kompetanse innenfor offentlige anskaffelser, IT-kontrakter og immaterialrett

Aktuelle nyheter relatert til Thomas Myrmel:

Kan man fritt bruke bilder som ligger ute på nett?

Det er en vanlig oppfatning at man nokså fritt kan bruke bilder som er åpent tilgjengelig på Internett. I en nylig avsagt dom fra EU-domstolen er temaet behandlet, og avgjørelsen står som en sterk påminnelse om at opphavsretten setter skranker også for bruk av fritt tilgjengelig materiale på Internett.

Statens vegvesen dømt for brudd på anskaffelsesregelverket - Ny avgjørelse om vesentlige forbehold

I Borgarting lagmannsretts avgjørelse av 31. mars 2016 ble Statens vegvesen dømt for brudd på anskaffelsesregelverket. Avgjørelsen omhandler i hovedsak oppdragsgivers plikt til å avvise tilbud som inneholder vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene. Dommen er utførlig om hvilke overveielser oppdragsgivere må foreta i vurderingen av om et tilbud inneholder forbehold.

Bransjer

Fagområder

Thomas begynte som advokatfullmektig i Kluge i 2016. Han er tilknyttet Kluges avdeling for offentlig sektor og jobber primært med problemstillinger innenfor offentlige anskaffelser, kontraktsrett og immaterialrett. Innenfor offentlige anskaffelser og kontraktsrett, jobber Thomas særlig med IT-kontrakter.