Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Tone Kristin Aursland

Advokat Oslo

+47 971 20 569 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning innen offentlige anskaffelser, statsstøtte og EØS-rett

Tone er tilknyttet Kluges avdeling for offentlig sektor og arbeider primært med problemstillinger knyttet til offentlige anskaffelser, statsstøtte og annen EU/EØS-rett. Tone har en bred EØS-rettslig bakgrunn fra Nærings- og fiskeridepartementet og fra praktikantopphold i EFTA-domstolen og EFTAs overvåkningsorgan.

I Kluge bistår Tone blant annet offentlige klienter med å vurdere ulike tiltak og ordninger sett i lys av regelverket om offentlige anskaffelser og offentlig støtte.