Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Torstein Vikane*

Advokat Oslo

+47 936 59 429 Last ned CV / Last ned vcard

Effektiv rådgivning og konfliktløsning som gir merverdi for klient

Bygg- og entrepriserett, Forbrukerentreprise, Offentlige anskaffelser, Erstatningsrett, Tvisteløsning.

Torstein fullførte sin utdannelse ved UiO i 2011, og begynte som advokatfullmektig hos Kluge Advokatfirma i januar 2012. Han er tilknyttet avdeling for eiendom og entreprise, og jobber hovedsakelig med saker innenfor entrepriseretten, herunder forbrukerentrepriser etter bustadoppføringslova, samt øvrige kontraktsrettslige problemstillinger.

I Kluge har Torstein vært involvert i en rekke sluttoppgjørstvister både for byggherrer og for entreprenører. Han har også arbeidet mye med løpende rådgivning i større bygg- og anleggsprosjekter, og har i den forbindelse også vært utleid til prosjektadministrasjonen i større bygg- og anleggsprosjekter på veg og jernbane. Torstein har i sitt arbeid fått god erfaring med tvisteløsning gjennom forhandlinger, tvisteløsning gjennom rettsapparatet og med alminnelig kontraktsadministrasjon.

Torstein har i sin tid hos Kluge hatt flere større prosessoppdrag i tingretten og lagmannsretten, og mottok sin advokatbevilling i januar 2014. Han prosederer jevnlig saker for domstolene.

*Permisjon