Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Zarah Adele Faye Boone

Advokat Oslo

+47 416 51 673 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning innenfor EU/EØS-rett, med særlig fokus på offentlige anskaffelser og statsstøtte

Zarah jobber i firmaets avdeling for offentlig sektor.

Zarah har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og var vitenskapelig assistent ved Senter for europarett mens hun skrev masteroppgave med tema innenfor EU-varemerkeretten (The conditions of use «in the course of trade» and use «in relation to goods or services» - Article 5 of the Trademark Directive). I tillegg har hun en LL.M. fra Fordham Law School (New York, USA) hvor hun ble uteksaminert Magna Cum Laude. Hun mottok også William Michael Treanor-prisen for høyeste karaktergjennomsnitt på sitt LL.M-program ved Fordham.

Våren 2013 var Zarah trainee i det norske kabinettet i EFTA-domstolen. Der bistod hun med utredninger av en rekke EØS-rettslige problemstillinger. Hun var deretter ansatt som førstekonsulent i Finansdepartementets finansmarkedsavdeling fra høsten 2013 til høsten 2014, hvor hun jobbet i seksjon for bank og finans. Der arbeidet hun både med enkeltsaker og regelverkssaker på finansmarkedsområdet, og bistod også ved større prosjekter i avdelingen.