Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
 • Historie

  Kluge Advokatfirma ble etablert i Stavanger i 1923 av Kristofer Nordahl Kluge. I 1929 inngikk Kluge kompaniskap med Hugo Parr, og firmaet skiftet navn til K. Kluge & Hugo Parr.

 • Styret og ledelsen

  Kluge er organisert som et aksjeselskap, med et partnerskap som består av 47 partnere. Øverste organ er selskapsmøtet, der firmaets partnere, drøfter og fatter beslutning i vesentlige saker.

 • Kluge OMNIA

  Nye teknologiske løsninger skaper muligheter, og juridiske tjenesteleverandører må ta i bruk ny teknologi for å jobbe mer effektivt og gi klientene bedre resultater.

 • Møterett for Høyesterett

  Kluge har ni advokater med møterett for Høyesterett.

 • Kluge og samfunnsansvar

  Kluge har en høy etisk standard, og har som mål å fremme vårt samfunnsansvar gjennom vårt virke. Vår profesjon er underlagt strenge etiske retningslinjer som er regulert i domstolsloven kapittel 11 og Advokatforeningens regler for god advokatskikk.

 • Etiske regler

  Advokatene våre er bundet av Advokatforeningens "Regler for god advokatskikk". I tillegg har vi i lengre tid hatt våre egne etiske regler for advokatvirksomheten. Dette er regler som dels overlapper, men i hovedsak supplerer og utdyper Advokatforeningens regler.

 • Oppdragsvilkår

  Kluge sin utførelse av oppdrag reguleres, med mindre annet er skriftlig avtalt, av en tilsendt oppdragsbekreftelse og disse oppdragsvilkår.

 • Våre kontorer

  Vi har kontorer i Stavanger, Oslo, Bergen og Hamar.