Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge OMNIA

Nye teknologiske løsninger skaper muligheter, og juridiske tjenesteleverandører må ta i bruk ny teknologi for å jobbe mer effektivt og gi klientene bedre resultater.

I tillegg til å være en strategisk rådgiver for våre klienter, er innovasjon i tjenesteutviklingen en bærebjelke i Kluges strategi. Vårt mål er å bidra til trygghet og kvalitet i vurderingene som gir raske og gode forretningsbeslutninger hos klientene. Vi skal gjøre våre klienter bedre på det de gjør.

Klientfokusert teknologi er en nøkkelfaktor i Kluges tjenesteleveranse og i kjernen av vår forretningsutvikling. For å forbedre våre klienters muligheter til å håndtere juridiske utfordringer i sitt daglige arbeid, samler vi vår juridiske ekspertise i en teknologisk løsning.

I tillegg til å være ledende i bransjen for tradisjonell juridisk rådgivning, tilbyr vi en komplett, digital løsning for juridisk virksomhetsstyring i et helt nytt konsept; Kluge OMNIA. OMNIA består av en rekke tjenesteelementer som leveres enkeltvis eller samlet i en pakke.


OMNIA portal

Portalen er fleksibel og kan enkelt konfigureres og tilpasses virksomhetens behov. Plattformen tilbyr effektiv risikostyring, direkte kommunikasjon mellom klienten og de juridiske rådgiverne gjennom fortløpende håndtering av juridiske spørsmål. Slik støttes virksomhetens eget operasjonelle juridiske arbeid uten unødig involvering av eksterne rådgivere.

Program for klient opplæring - Kluge sertifisering

En bedre forståelse for de juridiske aspektene i de daglige oppgavene gir virksomheten en tryggere og mer effektiv hverdag. Kluge skreddersyr juridiske utdanningsprogrammer for den enkelte virksomhet. Utdanningsprogrammene kan utvides til større interne Kluge sertifiseringsprogrammer. Programmene leveres gjennom en kombinasjon av interaktiv klasseromsundervisning og moderne e-læringsverktøy.

Utvikling av våre eksperter

Gjennom et omfattende utdanningsprogram, Klugeskolen, får våre advokater en dypere forståelse for våre klienters behov. I tillegg til utviklingen av den juridiske spisskompetansen får de også en bedre forretnings- og bransjeforståelse. Programmet utvikler og kvalitetssikrer vår rådgivning. Vi har en egenutviklet database med Kluges standarddokumenter lett tilgjengelig og klare til bruk. Det sikrer effektiv leveranse og den kvalitet Kluge står for.

Ny teknologi - forskning og utvikling

Som en del av Kluges tradisjon, kultur og visjon, skal klienten alltid få maksimalt utbytte av våre tjenester. Når ny teknologi utvikles, følger vi opp med å forbedre våre verktøy slik at dette igjen kommer klienten til gode. Dette kan være analyseverktøy, kunstig intelligens, digitale signaturer eller andre nyvinninger.