Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluges Gründerhjelp

Kluge har spisskompetanse og lang erfaring med å bistå gründerbedrifter. Vi vet at særlig startfasen er tøff. Inntektsstrømmen er ennå ikke på plass og det tæres på begrensede midler. Samtidig er behovet for profesjonell rådgivning stort. Rettigheter skal sikres, avtaler inngås, selskap stiftes og nøkkelpersonell knyttes til bedriften. Det er mye å holde styr på, samtidig som utvikling av forretning og teknologi krever fullt fokus.

Ill_grunderhjelpen

Som en hjelpende hånd har Kluge opprettet Gründerhjelpen som en bistand tilpasset bedrifter i oppstartsfasen. Kluge samarbeider tett med Håmsø Patentbyrå, som blant annet bidrar med til innledende forundersøkelse i forbindelse med patent-, design og varemerkesøknad der det er aktuelt. Sammen tilbyr Kluge og Håmsø en helhetlig tilnærming for å sikre din bedrifts viktigste eiendeler på et tidlig stadium.

Gründerhjelpen er for tiden under oppgradering, og vi vil derfor i utgangspunktet kun ta imot søknader om gründerhjelp i forbindelse med utvalgte seminarer der våre advokater er foredragsholdere frem til den oppgraderte versjonen av Gründerhjelpen er lansert. Har du akutt behov for bistand, ta kontakt med en av kontaktpersonene våre listet opp på denne siden.

logo hamso