Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Om Kluge

Kluge er et fullservice forretningsadvokatfirma som ble etablert i Stavanger i 1923. Vi er en foretrukken rådgiver og diskusjonspartner for mange av de mest sentrale aktørene i norsk næringsliv, og har et solid internasjonalt nettverk.

Vi er det eneste større advokatfirmaet i Norge som har sin opprinnelse fra Stavanger og Vestlandet, vokst opp fra bistand til industrien. Vi har gjennom flere tiår bygget en kultur preget av langsiktighet, tålmodighet, korte beslutningsveier og tydelighet, både internt og for våre klienter.

Kluge skal gjennom rådgivning og tett oppfølging bidra til klientens verdiskapning og bistå når komplekse juridiske spørsmål skal løses. Vi ønsker å være en langsiktig samarbeidspartner med meget god kunnskap om, og forståelse for, klientens virksomhet og bransje.

Klientene våre er i første rekke store og mellomstore private næringslivsbedrifter, i tillegg bistår vi offentlige etater på en rekke oppdrag. Dette gir oss bredde og dybde i vår kompetanse, og gjør oss i stand til å bistå innenfor ulike bransjer og fagområder med rask respons.

Skreddersøm og individuelle løsninger

Forretningsmodellen og filosofien vår er bygget opp rundt å sette klientene og deres utfordringer i sentrum. Hver klient får sin skreddersydde prosess og individuelle løsning. Ved å ta oss tid til å forstå hele bildet får vi en optimal tilnærming til hver sak. Kluge er basert på en økonomisk modell der krav til faglig dyktighet og grundighet sikrer at oppgaven som advokater og rådgivere går foran målsetningen om egen økonomisk inntjening.

Vi legger stor vekt på at medarbeiderne våre er mennesker som skal leve et helt liv - ikke bare et arbeidsliv. Det er viktig for oss at advokatene våre har overskudd til å engasjere seg grundig i hver sak, derfor arbeider vi hele tiden for å fordele arbeidsmengden. Dette er både en lønnsom forretningsmodell og en verdsatt filosofi. Vi ser den kontinuerlige veksten gjennom de siste 25 årene som en bekreftelse på dette.