Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Full advokatjobb og studier ved siden av – er det mulig?

Siden mars i fjor har senioradvokat i Kluge, Kjersti Lerkerød, studert til en MBA på BI. Graden er 90 studiepoeng og fullføres i september. Kjersti er veldig glad for at Kluge har lagt til rette for at hun har kunnet gjennomføre dette programmet. Les om hennes erfaringer som fulltidsadvokat og småbarnsmor i kombinasjon med en krevende MBA grad.

Hva er en MBA? 

 En MBA er en grad innen økonomi og ledelse som tilbys over hele verden. Graden tas stort sett av personer som ikke har økonomiutdannelse fra før og som har vært i arbeidslivet i noen år. MBA-en jeg tar er på deltid, så vi har seks toukersmoduler fordelt på ca. 16 måneder, med innleveringsoppgaver imellom.

Mye læring i å møte ulike mennesker med ulik yrkesbakgrunn

 Så langt har vi blant annet hatt undervisning i strategi, HR og ledelse, digital markedsføring, designtenkning, bedriftsøkonomi, regnskapsanalyse, finans og entreprenørskap. Det har også vært mye læring i å møte mennesker fra hele verden med ulik yrkesbakgrunn. Vi har blant annet leger, ingeniører, dyrleger, designere og programmerere i klassen. All undervisning er på engelsk, og godt over ti land er representert. Pensumet har både vært nyttig for å få en bedre forståelse for hvordan klientene våre tenker og for hvordan vi selv driver som advokatfirma. MBA-en har også vært en super måte å utvide nettverket på, og den har allerede ført flere spennende samarbeid.

Nye perspektiver som advokat

 Det har vært veldig nyttig å få en bedre forståelse for hvordan selskaper jobber med økonomi og strategi, samt for hvilken rolle en advokat kan spille i slike sammenhenger. En del av finanspensumet er også svært relevant for transaksjonsarbeidet. I regnskapsfaget har jeg også lært mye som jeg bruker jevnlig i jobben.

Både i designtenkning og markedsføring er det dessuten et sterkt fokus på å forstå hva som skaper den beste klientopplevelsen ved å sette seg i klientens sted. Her tror jeg at både jeg som advokat, men kanskje også mange advokatfirmaer som sådan har et stort forbedringspotensiale. Sammen med kollegaer har jeg for eksempel brukt noe tankegods herfra for å lære om og samarbeide best mulig med klientene i flere rettssaker vi gjennomførte i høst.

Jeg synes ledelsesfaget har vært veldig spennende, og ble særlig fascinert av det vi lærte om relasjonell ledelse og betydningen av å skape trygghet hos ansatte for å få oss til å trives og prestere best mulig.

Designtenkning er et annet fagområde som nok er ukjent for en del advokater, men som kan være et nyttig verktøy for å forbedre og utvikle tjenestene våre. Dette er en metode for å finne nye løsninger på komplekse utfordringer, og ved å gjennomføre en workshop over et par timer eller dager, kan man skape et veldig godt grunnlag for videre arbeid.

Entreprenørskap er noe man forbinder mest med nye selskaper, men vi har også lært om metoder for å støtte opp om innovasjon innad i bedrifter - Intraprenørskap. Fokus her er blant annet på hvordan og hos hvem man bør forankre nye initiativer og om hvordan man kan motivere til dette i en hektisk hverdag hvor fokus ligger på effektiv utførelse av arbeidsoppgaver.

Også i strategi og markedsføring har vi lært prinsipper og metoder som allerede brukes i Kluges virksomhet. Strategifaget handler om hvordan et selskap kartlegger omgivelsene, identifiserer utfordringer og muligheter og på denne bakgrunn lager selskapets strategi. Det har vært veldig lærerikt å forstå denne prosessen bedre, samt hvor viktig det er at strategien er konsistent med et selskaps HR- og markedsføringsstrategi. Markedsføringsfaget har også vært veldig lærerikt, og spesielt interessant er mulighetene som ligger i digitale markedsføringsverktøy, forteller Kjersti. 

Kun fag?

 Det har vært ganske mye sosial aktivitet, spesielt under modulene som har vært i utlandet. I Potsdam leide vi et pensjonert vanntårn på syv etasjer og inviterte en gjeng med kinesiske MBA-studenter fra universitetet i Fudan. Da en av miine medstudenter bestemte seg for å gjennomføre et ganske utfordrende danseshow i anledning utdrikningslaget til en annen medstudent ble det tilløp til kulturkræsj, men alt i alt gikk det bra. Det har også blitt tid til vintur i Napa Valley, tur på hytta til en av professorene på Berkeley, julemarked i Berlin og en del sporadisk løpetrening.

Hvordan har det fungert å kombinere MBA-graden med jobb som advokat og småbarn hjemme?

Det har vært litt hektisk i perioder, spesielt i høst da jeg i tillegg hadde flere større rettssaker. Jeg har vært heldig og fått mye støtte både hjemmefra og fra supre kolleger i Kluge, hvis ikke hadde det nok blitt vanskelig. Jeg er veldig glad for at Kluge har lagt til rette for at jeg har kunnet gjennomføre dette programmet, og jeg håper jeg kan bidra tilbake med å dele erfaringene fra programmet.