Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kundekontroll

I henhold til lov er Kluge Advokatfirma pliktig til å legitimere klienter og samarbeidspartnere i forbindelse med gjennomføring av oppdrag. Takk for at du gjennomførte vår kundekontroll.

Legitimering av kontaktperson skjer ved signering av skjemaet med BankID. Du mottar kopi av signerte dokumenter på e-post.

Se hvitvaskingsforskriften og hvitvaskingsloven.